خودكار كم رنگ

سیاسی _ مذهبی

در شماره يك چكيده اي از نامه نيما به ميرزاده عشقي كه در پست قبل آمده

 

است از زبان نيما مرقوم شده :

 

۱_ از زبان «افسانه» من چطور بهار را وصف كرده ام. و عنصري چطور؟

 

براي ارتباط نزديك تر با وصف بهار در شعر «افسانه» نيما آن قسمت از

 

«افسانه» كه مربوط به وصف بهار مي شود را در اين پست آورده ام، لذا از تمام

 

دوست هاي ارجمند تقاضا مي نمايم در صورتي كه قسمتي از شعر «افسانه»

 

(مربوط به وصف بهار) را به دليل عدم دقت نياورده ام تذكر بدهند يا هر نكته

 

ديگري كه به ذهن مبارك شان مي رسد، بسيار سپاس گزار خواهم شد.

 

وصف بهار در شعر «افسانه» نيما يوشيج

 

شکوه ها را بنه ، خیز و بنگر 
 

که چگونه زمستان سر آمد 
 

جنگل و کوه در رستخیز است

 

عالم از تیره رویی در آمد 
 

چهره بگشاد و چون برق خندید 
 

توده ی برف از هم شکافید 
 

قله ی کوه شد یکسر ابلق 
 

مرد چوپان در آمد ز دخمه

 

خنده زد شادمان و موفق 
 

که دگر وقت سبزه چرانی است 
 

عاشقا ! خیز کامد بهاران 
 

چشمه ی کوچک از کوه جوشید

 

گل به صحرا در آمد چو آتش

 

رود تیره چو توفان خروشید 
 

دشت از گل شده هفت رنگه 
 

آن پرنده پی لانه سازی
 

بر سر شاخه ها می سراید 
 

خار و خاشاک دارد به منقار

 

شاخه ی سبز هر لحظه زاید

 

بچگانی همه خرد و زیبا 
 

عاشق : در سریها به راه ورازون 
 

گرگ ، دزدیده سر می نماید 
 

افسانه : عاشق! اینها چه حرفی است ؟ کنون

 

گرگ کاو دیری آنجا نپاید 
 

از بهار است آنگونه رقصان 
 

آفتاب طلایی بتابید 
 

بر سر ژاله ی صبحگاهی 
 

ژاله ها دانه دانه درخشند 
 

همچو الماس و در آب ، ماهی

 

بر سر موج ها زد معلق 
 

تو هم ای بینوا ! شاد بخرام
 

که ز هر سو نشاط بهار است 
 

که به هر جا زمانه به رقص است 
 

تا به کی دیده ات اشکبار است ؟
 

بوسه ای زن که دوران رونده است

 

دور گردان گذشته ز خاطر 
 

روی دامان این کوه ، بنگر

 

بره های سفید و سیه را 
 

نغمه ی زنگ ها را ، که یکسر 
 

چون دل عاشق ، آوازه خوان اند 
 

بر سر سبزه ی بیشل اینک 
 

نازنینی است خندان نشسته 
 

از همه رنگ ، گل های کوچک

 

گرد آورده و دسته بسته 
 

تا کند هدیه ی عشقبازان

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۸۶ساعت 7:0  توسط خودكار كم رنگ  | 

امارگیر حرفه ای سایت

سایت خدماتی نایت اسکین - امارگیر سایت